Смарт продукти

Упътвания за употреба и сертификати

Уважаеми клиенти,
По-долу може да изтеглите инструкции за употреба на закупените от Вас продукти, както и сертификатите на заводите производители.

Умен контакт

Инструкция за
употреба на англ (pdf)

Инструкция за
употреба на бълг (pdf)

Сертификати (pdf)

Умен разклонител

Инструкция за
употреба на англ (pdf)

Инструкция за
употреба на бълг (pdf)

Сертификати (pdf)