Новини

BG16RFOP002-2.089-2441-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020

21.12.2021

На 13.12.2021 г. „10х“ ЕООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.089-2441-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансовата подкрепа на Европейския съюз.  
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Проектът ще се изпълнява от 13.12.2021 г., но не по-късно до 13.03.2022 г.
Общата стойност на безвъзмездното финансиране по проекта е 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.