Машини и консумативи

Смола за отливане на матрици за термоформоване

ALWA MOULD  D / ATLAS M 130

По-нататък ALWA MOULD D (патент no. 2801463)

  • Произведена от полимерни смоли с добавка на алуминиеви частици
  • Бързо стягане - около 50 минути
  • Добра ливкост
  • Отливка без въздушни мехури
  • Подходяща за последваща механична обработка
  • Не се нуждае от допълнително време за втвърдяване
  • Устойчивост на висока температура
  • Ниско линейно разширение
  • Много точно копиране на повърхностите
  • Лесно отливане, независимо от количествата - 1 до 2500 кг

Свалете брошура тук (pdf 16MB)

 

Характеристики  Описание Мерки Стойност
Обща порьозност   % ~ 17 – 20
Твърдост (dot-matrix)   накрайник D ~ 87
Температура на встъкляване (TG)   °C ~ 300
Продължителна температурна устойчивост (температура на матрицата)   °C ~ 190
Плътност   g/cm³ ~ 1,8
Огъване (E-Module) ISO 178:2011 M P a ~ 35
Якост на огъване   M P a ~ 9600
Коефициент на линейно разширение при нагряване ISO 11359-2 [10-6 x K-1 ~ 27,2
 

Материалът се доставя в следните размери, при вариращи дебелини, стъпка 10 мм:
200 x 300 x 10 – 150 mm - по заявка
500 x 500 x 10 – 150 mm - по заявка
700 x 600 x 10 – 120 mm - на склад
1000 x 500 x 10 – 150 mm - по заявка
1200 x 600 x 10 – 100 mm - в разработка
Допустим толеранс: -0 / +2.0 mm при дължина/ширина и -0 / +0.5 mm дебелина

*Забележка: Моля, имайте предвид коефициентите на линейно разширение, когато материалът е завинтен към друг материал. Оставете компенсационни хлабини в болтовата връзка. При нарязване на резба в материала с намерение да се ползва неколкократно е по-добре да се използват резбови втулки.