Търговия с машини

Машини за иглено маркиране

Все повече индустрии изискват маркирани детайли. Освен описа, серийните или партидни номера, се налага стандартът на 2D бар кодирането. По този начин, при замяна на резервни части, много лесно се установява търсената нова част. Също така, кодирането улеснява воденето на складово стопанство, поради неизтриваемата маркировка.
Обикновено, маркирането се постига чрез лазерен лъч, но при много приложения, това е една нерентабилна инвестиция.
Решението е игленото маркиране. То работи както върху метали, така и върху пластмаси, дърво, дори и върху хартия. Удобно и лесно решение на проблема с маркирането чрез настолна употреба, вграждане в поточни линии или използване на преносима машина.